نام و نام خانوادگي

عنوان پست

شماره داخلي

شماره مستقيم

محمد سليماني

رئيس اداره امور عمومي

204

37712004

مهدي زارعي

سوپروايزر

210

 

سميه جعفري

امور اداري

205

فكس  37723800

فهميه حسيني

درآمد و اسناد پزشكي

205

 

مهدي فياض پور

مسئول فناوري اطلاعات

208

زهرا عسگري

كارشناس فناوري اطلاعات

208

غلامرضا رضايي مجيد خدامان

تاسيسات

200

علي رضائي

انباردار

226

آقاي عنداله - حيدري

نگهباني

233

منير راغبيان

مسئول امور مالي

203

37712003

ميثم قاسمي

حسابدار

203

فرهاد اصلاني

حسابدار

203

مجيد طهماسبي

تداركات

202

 

 

فایل ها