از همشهریان و مراجعین محترم تقاضا می گردد در صورت داشتن پیشنهاد یا انتقاد از عملکرد این مرکز فرم ذیل را دریافت و به شماره 7723800 فکس نمایند.

دریافت فرم

 

فایل ها