معرفی مرکز تخصصی دندان پزشکی فاطمیه (سلامت)

 این مرکزپس از سفر مقام معظم رهبری در سال 1374به استان قم و تخصیص بودجه جهت بهسازی و توسعه سطح ارایه خدمات بهداشتی درمانی به مردم استان، در آبان ماه سال 1375 با بخش اورژانس بصورت  شبانه روزی ارایه خدمات خودرا بعنوان یکی از معدود مراکز ارایه خدمات تخصصی دندان پزشکی در سطح کشور آغاز نمود. همزمان با آغاز فعالیت، بخش تخصصی جراحی فک و صورت مرکز نیزدر شیفت صبح  راه اندازی گردید. ازآن زمان به بعد با تلاش و پیگیری مسئولان مرکز  هر ساله بخش جدیدی به حوزه ارایه خدمات این مرکز اضافه شده است.

در حال حاضر این مرکزبا داشتن 30 عدد دستگاه یونیت و داشتن 27 نفر دندان پزشک متخصص، 16 نفردندان پزشک عمومی، 6 نفر بهداشت کار دهان و دندان،3نفر کاردان پروتزو بیش از 65 نفرکادر پرستاری، اداری، پشتیبانی و خدماتی به کلیه مراجعین در تمامی سطوح تخصصی ارایه خدمات می نماید.

   علیرغم گسترش مراکز خصوصی ارایه خدمات دندان پزشکی در سطح استان در چند سال اخیر، این مرکز به عنوان اولین ارایه دهنده خدمات سطح 3 دندان پزشکی وارایه بیش از یکصد هزار خدمت در طول سال  به عنوان کامل ترین مرکز تخصصی دندان پزشکی در خدمت مردم عزیز استان قم و شهرهای همجوار می باشد .

کلیه مراجعین هنگام ورود به بخش تشخیص ارجاع می گردند سپس بعد از معاینه توسط پزشک  کلیه نیازهای درمانی دهان و دندان بیمار در فرمهای مربوطه ثبت شده و بیمار نسبت به نیازهای درمانی خود آکاه می گردد، و درصورت لزوم به مشاوره تخصصی جهت ادامه درمان به بخش های مربوطه ارجاع داده می شود.

این مرکز با توجه به تنوع ارایه خدمات و جهت رفاه حال مراجعین دارای تمامی بخش های مورد نیاز از قبیل بخش های تشخیص، ترمیم، رادیولژی، استریل و... می باشد.