فرم شکایت و پیشنهادات

از همشهریان و مراجعین محترم تقاضا می گردد در صورت داشتن پیشنهاد یا انتقاد از عملکرد این مرکز فرم ذیل را دریافت و به شماره 7723800 فکس نمایند.

   دانلود : TAKRIM.pdf           حجم فایل 121 KB
   دانلود : فرم_شكايت.pdf           حجم فایل 175 KB