ریاست مرکز

جناب آقای دکتر علی اصغر رحیمی ، جراح - دندان پزشک

 

سابقه فعاليتها و پست هاي اجرايي:

 

 

کارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان شبکه بهداشت درمان ملایر

کارشناس بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان

قائم مقام سرپرست شبکه بهداشت و درمان ملایر

سرپرست شبکه بهداشت و درمان ملایر

مدیرگروه بهداشت مدارس و بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت استان قم

رئیس مرکز تخصصی دندانپزشکی فاطمیه سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم 

سرپرست دانشکده دندانپزشکی قم

 

شماره تماس : 7722003 - 0251