بخشهاي جانبي

 

بخشهای جانبی مرکز فاطميه سلامت

1-بخش استريل :

 

 

اين بخش از سه قسمت مجزا تشكيل شده است :

1- قسمتي كه وسايل آلوده در آن قرار گرفته و شستشومي شوند.

2- قسمتي كه وسايل بعد از شستشو، خشك شده و بسته بندي مي شوند

3- قسمتي كه وسايل بعد از استريل در آن قرار داده مي شود .

اين بخش داراي چهار دستگاه اتوكلاو بوده كه سه دستگاه آن مجهز به سيستم پري وكيوم مي باشد. وسايل استفاده شده در بخش ها پس از انتقال به اين بخش شستشو شده (وسايل ريز و تيز توسط دستگاه اولتراسونيك شستشو مي گردند.) و پس از خشك شدن بسته به نوع وسيله و بخش مربوطه توسط دستگاه مخصوص پكينگ بسته بندي   گرديده و پس از گذراندن مرحله استريليزاسيون توسط اتو كلاو به دستياران بخش مربوطه عودت داده مي شود .

 

2-بخش راديولوژي:

 

اين بخش مجهز به سه دستگاه تهيه راديوگرافي هاي پري اپيكال و بايت وينگ ، اكلوزال و دو دستگاه O.P.G با توانايي تهيه راديوگرافي هاي پانوركس ، لترال سفال ، پي ا سفال هاي دهان فك و صورت مي باشد.اين بخش با حضور هفت نفر كارشناس و كاردان راديولوژي دردو شيفت صبح و عصر پاسخ گوي مراجعين مركز و يا بيماران ارجاعي از ساير مراكز درماني مي باشد .

 

 قسمتهای اداري ، مالي و پشتيباني

 

 

واحدهایی از قبيل: امور اداري حسابداري و امور مالي دبيرخانه و خدمات كامپيوتري اسناد پزشكي تاسيسات و تجهيزات پزشكي – پذيرش و نوبت دهي – انبار وسايل و مواد مصرفي و صندوق در كنار ساير بخش هاي مركز تكميل كننده اين مجموعه تخصصي مي باشند.