بخش هاي تخصصي

   بخشهای تخصصی مرکز فاطميه سلامت

 

1-بخش ترميم تخصصي :

 

 

 

 

اين بخش با حضور يك نفر متخصص دندان پزشك ترميمي و زيبايي و بهره گيري از انواع مواد ترميمي همرنگ و    غير هـمرنگ و وسائــل وتــجهيزات لازم برطرف كننده كليه نيازهاي مراجعين حتي درمان هاي پيچيده ترميمي وزيبايي مي باشد.

2-بخش درمان ريشه تخصصي :

 

 

 

اين بخش همه روزه با همكاري 4 نفر دندان پزشك متخصص اندو  برطرف كننده نيازهاي درماني تخصصي  ريشه دندان  مراجعين مي باشد.

3-بخش جراحي لثه :

 

 

در اين بخش 2 نفر دندان پزشك متخصص پريو فعاليت مي كنند . برنامه حضور متخصصين در اين بخش به صورتي تنظيم شده است كه هر روز يك نفر متخصص در اين بخش پاسخ گوي مراجعين مي باشد . لازم به توضيح است در اين بخش آموزش بهداشت دهان ودندان شامل روش مسواك زدن ، نخ دندان و غيره به مراجعين انجام مي شود .

4-بخش ايمپلنت :

با توجه به نياز مراجعين به خدمات دندان پزشكي ايمپلنت، اين بخش در اوايل سال 86 به مجموعه بخش هاي تخصصي اين مركز افزوده شده است . جايگزين كردن دندانهاي از دست رفته با روش هاي مختلفي انجام مي شود كه عبارتند از : پروتز متحرك ( پارسيل ) و پروتز ثابت (بريج ) و ايمپلنت. در روش ايمپلنت يا كاشت دندان بدون استفاده از دندان هاي محاور به عنوان پايه جايگزيني دندان انجام مي شود  همچنين بيماراني كه كل دندانهاي خود را از دست داده اند و مجبور به استفاده از دست دندان هستند مي توانند از اين روش بهره مند گردند.

جراحي ايمپلنت بدون نياز به بيهوشي يا بستري در بيمارستان، و صرفأ با بي حسي موضعي دراين مركز توسط متخصصين انجام مي گيرد .

5-بخش اطفال :

 

 

اين بخش با حضور دو نفر دندان پزشك متخصص كودكان در دو قسمت مجزا ارايه كننده خدمات تخصصي كودكان مي باشد. اين بخش علاوه براستفاده ازوسايل و تجهيزات دندان پزشكي خاص كودكان، با دكوراسيون و تزئين ظاهري منطبق با ذوق و سليقه كودكان   آذين بندي شده است.

6-بخش جراحي فك و صورت :

 

اين بخش با دو نفر متخصص جراح فك و صورت فعال مي باشد و بيماراني كه درمان جراحي هاي ناحيه دهان و فك وصورت در آنها نياز به بيهوشي عمومي نداشته باشد در اين بخش تحت درمان قرار مي گيرند .

7-بخش ارتودنسي

 

در حال حاضر 5 نفر  متخصص ارتودنسي در اين بخش با استفاده از امكانات و تجهيزات لازم پاسخ گوي تمامي نيازهاي بيماران اعم از نيازهاي درماني ثابت و متحرك ارتودنسي مي باشند .

8-بخش پروتز تخصصي :

 

 

اين بخش بابهره گيري از متخصص پروتز ارايه دهنده كليه خدمات پروتز به مراجعين مي باشد.